ZÁMEČNICKÉ A SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

ZPĚT

Technické vybavení výrobní dílny umožňuje provádět operace obrábění, svařování, tepelného zpracování, pískování, a nástřiku barev. Pro výrobu svařovaných produktů využíváme ruční svařovací automat pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a disponujeme svářecími aparáty pro svařování obalenou elektrodou.

  • lodžiové zábradlí na veškeré typy panelových domů
  • ocelové konstrukce do 1000 kg
  • ocelové rampy a žebříky
  • ploty
  • zábradlí
  • brány
  • přístřešky nad hlavní vstupy do budov
  • přístřešky na parkování
  • ocelové konstrukce hal včetně opláštění